Er zijn grenzen in de manier waarop we met elkaar omgaan :

Seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, mentale druk,... wordt niet getolereerd!


- Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?

- Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?

- Merk je tijdens de sportaktiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT EROVER!

Zowel van atleten als van trainers en bestuurders verwachten we een correcte, respectvolle houding!

Tielense Jogging en Atletiek Klub

Je kan met jouw probleem terecht bij de TJAK-vertrouwenspersoon :

Jo Vercauteren, 0468 03 19 13

tjakombuds@gmail.com

Of via andere kanalen :

Liesl Van Barel, 02 474 72 15

liesl@atletiek.be

Paula Vanhoovels, 02 474 72 22

paula@atletiek.be

Gedragscode voor clubs

Melden psychisch geweld

Marijke S'heeren, 0468 49 36 61

tjakombuds@gmail.com

Jo Vercauteren

Marijke S'heeren